Torin käyttöehdot

Tervetuloa Torin Käyttöehtoihin. Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan 1.4.2020. Käyttäjiin, jotka ovat rekisteröityneet Palvelun Käyttäjäksi ja/tai tehneet Ilmoituksen Palveluun ennen 1.4.2020, sovelletaan 31.5.2020 asti Torin vanhoja käyttöehtoja. 1.6.2020 alkaen kaikkiin Käyttäjiin sovelletaan näitä päivitettyjä Käyttöehtoja. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua.

SISÄLTÖ

 

1                    Johdanto

2                    palvelun käyttö

3                    Yleiset ehdot

3.1                 Määritelmät

3.2                 Ikäraja

3.3                 Palvelussa julkaistut Ilmoitukset

3.4                 Rekisteröityminen ja käyttäjätili

3.4.1              Rekisteröityminen kirjautumispalvelun kautta

3.4.2              Käyttäjätilin tunnukset

3.5                 Lainmukainen käyttö ja Käyttöehtojen vastainen menettely

3.6                 Oikeudelliset epäselvyydet

3.7                 Kirjautuminen ja pääsy tietoihin

3.8                 Immateriaalioikeudet

3.9                 Vesileimat

3.10               Muutokset Palveluiden tarjonnassa

3.11               Palautusoikeuden puuttuminen yksityishenkilöiden välisessä kaupassa

3.12               Sopimuksen siirtäminen

3.13               Vastuunrajoitus

3.14               Tietosuoja

3.15               Soveltuva laki ja riidanratkaisu

3.16               Muutokset Käyttöehtoihin

3.17               Yhteystiedot

3.18               Voimassaolo

4                    Palvelukohtaiset erityiset ehdot

4.1                 Asuntoilmoitukset

4.1.1              Palvelukuvaus

4.1.2              Käyttäjän vastuut

4.2                 Sopimusehdot Torin palveluun Kaupan perustaville yrityksille

4.2.1              Yleistä

4.2.2              Palvelukohtaiset määritelmät

4.2.3              Mainostajan velvollisuudet

4.2.4              Mainostajan korvausvastuu

4.2.5              Kaupan perustaminen Palveluun

4.2.6              Tori-raha

4.2.7              Tori-kanavat

4.2.8              Vastuunrajoitus

4.2.9              Ylivoimainen este (Force Majeure)

4.2.10            Hinnat ja maksuehdot

4.2.11            Sopimuskausi ja irtisanominen

4.2.12            Sopimusehtojen muuttaminen

4.2.13            Sopimuksen ennenaikainen päättäminen

4.2.14            Sopimuksen siirto

4.2.15            Soveltuva laki ja riidanratkaisu

 

 

Päivitetty 1.4.2020.

 

1           Johdanto

 

Nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") koskevat SCM Suomi Oy:n ("Tori" tai "me") verkkosivuston käyttöä sekä Torin sivustollaan tarjoamia palveluita (yhdessä "Palvelut", erikseen "Palvelu"). Tori on osa Schibsted Media Group -konsernia (“Schibsted”). Lisätietoja Schibsted Media Group -konsernista sekä siihen kuuluvista yhtiöistä löydät osoitteesta http://www.schibsted.com.

Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Torin ja Palvelun käyttäjän ("Käyttäjä" tai "sinä") välillä. Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa sivustomme ja palveluidemme käytöstä.

Nämä Käyttöehdot sisältävät kaikkiin Palveluihin soveltuvat yleiset ehdot sekä palvelukohtaiset erityiset ehdot. Mikäli näiden Käyttöehtojen palvelukohtaiset erityiset ehdot eroavat joltain osin Käyttöehtojen yleisistä ehdoista, sovelletaan palvelukohtaisia erityisiä ehtoja.

 

2           Palvelun käyttö

 

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot, rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi, lataamalla Palvelun sovelluksen tai ottamalla Palvelun käyttöön muulla tavoin vahvistat ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot. Ottamalla Palvelun käyttöön ymmärrät, että sinulla ei ole peruuttamisoikeutta suoritettuun Palveluun. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai haluat päättää Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, lopeta välittömästi Palvelun käyttö, poista Palvelun käyttöä varten lataamasi sovellus laitteestasi äläkä jaa mitään sisältöä tai tietojasi, kuten henkilötietoja, Palvelussa.

Palvelut koostuvat useiden eri sisällöntuottajien, kuten Käyttäjien ja Torin, Palveluihin toimittamasta sisällöstä. Palveluiden ylläpitäjänä toimii Tori. Huomioithan, että siirtyessäsi käyttämään jotain toista Palveluamme tai johonkin toiseen Palveluumme liittyvää toimintoa, sinua saatetaan pyytää hyväksymään kyseisiä Palveluita koskevat erityiset ehdot ennen Palvelun käytön aloittamista.

Torin sovellusten, kuten mobiili- ja tablettisovellusten, jotka on saatettu Käyttäjän saataville Applen AppStoressa, Google Playssa tai muun palveluntarjoajan kautta, käyttöön sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

3           Yleiset ehdot

 

3.1       Määritelmät

 

"Aineisto" tarkoittaa tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia, ohjelmistoja, muotoiluja, malleja sekä kaikkea muuta materiaalia ja aineistoa, joka on Palvelussa, lukuun ottamatta Käyttäjän tuottamaa sisältöä;

"Ilmoittaja" tarkoittaa Käyttäjää, joka jättää Ilmoituksen Palvelussa;

"Ilmoitus" tarkoittaa ilmoitusta, jonka ilmoittaja jättää julkaisemista varten Palvelussa;

"Kirjautumispalvelu" tarkoittaa palvelua, jonka kautta Käyttäjä voi rekisteröityä ja kirjautua rekisteröintiä edellyttäviin Palveluihin;

"Kohde" tarkoittaa Ilmoituksen kohdetta, kuten tavaroita, palveluita ja vuokra-asuntoja;

"Käyttäjä" tarkoittaa Palvelun käyttäjää;

"Käyttäjän tuottama sisältö" tarkoittaa Ilmoituksia, tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia, muotoiluja, malleja ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa, jota Käyttäjä julkaisee Palvelussa;

"Palvelut" tarkoittaa Torin verkkosivustoa sekä Torin verkkosivustollaan ja sovelluksissaan tarjoamia palveluita;

"Rekisteröitynyt Käyttäjä" tarkoittaa Käyttäjää, joka on rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi luomalla käyttäjätilin Palveluun;

"Tili" tarkoittaa henkilökohtaista käyttäjätiliä, jonka Käyttäjä luo rekisteröityäkseen Palveluun ja saadakseen rekisteröintiä edellyttävät Palvelut käyttöönsä;

"Tori-kanava" tarkoittaa kaikkia Torin hyväksymiä kanavia, joissa Palvelun käyttö on mahdollista

Mahdolliset palvelukohtaiset määritelmät sisältyvät palvelukohtaisiin erityisiin ehtoihin.

 

3.2       Ikäraja

 

Voidaksesi käyttää Palveluita sinun on oltava vähintään 15-vuotias. Alle 15-vuotiaat voivat hyödyntää Palveluitamme ainoastaan huoltajansa valvonnassa ja näiden hyväksynnällä sekä Käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli yksittäisen Palvelun käytön ikäraja on palvelukohtaisten erityisten ehtojen mukaan eri kuin tässä kohdassa määritetty ikäraja, sovelletaan Palvelun erityisten ehtojen mukaista ikärajaa.

 

3.3       Palvelussa julkaistut Ilmoitukset 
   

Käyttäjät voivat julkaista Torin ilmoitusalustalla Kohteita, kuten tavaroita, palveluita ja vuokra-asuntoja. Ilmoituksesta ja Kohteesta riippuen Ilmoitukset voivat esimerkiksi liittyä Kohteen ostamiseen, myymiseen, vuokraamiseen tai antamiseen.

Torin yksityiset ilmoitukset on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. Yritys ei saa esiintyä yksityisenä henkilönä Palvelussa. Torilla on oikeus puuttua tilanteisiin, joissa Tori epäilee yrityksen ilmoittavan yksityishenkilönä. Yksityiset henkilöt sopivat keskenään kaupan ehdot (kirjattuna esim. kauppakirjaan), ja sitoutuvat sopimuksellaan niitä noudattamaan.

Tori pyrkii julkaisemaan Käyttäjän jättämän Ilmoituksen Palvelussa mahdollisimman pian Ilmoituksen jättämisestä. Torilla ei ole velvollisuutta julkaista Ilmoitusta Palvelussa.

Tori pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta, milloin tahansa poistaa tai muokata Palvelussa olevaa Ilmoitusta tai osaa sen sisällöstä, jos Tori katsoo Ilmoituksen tai sen sisällön olevan epäsovelias, loukkaava, harhaanjohtava tai muusta syystä julkaisukelvoton.

Torilla on oikeus julkaista Käyttäjän Ilmoitus Palvelussa tai Palveluissa ja Torin yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla tai palveluissa. Torilla on oikeus julkaista Ilmoitus Palvelun osiossa huolimatta siitä, onko Ilmoitus alun perin julkaistu kyseisessä Palvelun osiossa.

Käyttäjä on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kommenttiensa sisällöstä Suomen lainsäädännön mukaisesti. Torilla on viranomaisen pyynnöstä velvollisuus luovuttaa tietoja Käyttäjistä rikosten selvittämiseksi.

 

3.4       Rekisteröityminen ja käyttäjätili

3.4.1  Rekisteröityminen kirjautumispalvelun kautta

Osa Palveluistamme on tarkoitettu ainoastaan Rekisteröityneille Käyttäjille. Voit rekisteröityä ja kirjautua rekisteröintiä edellyttäviin Palveluihin Kirjautumispalvelun kautta.

3.4.2   Käyttäjätilin tunnukset

 

Saadaksesi rekisteröintiä edellyttävät Palvelut käyttöösi sinun tulee rekisteröityä Torin verkkosivustolla ja luoda Kirjautumispalvelun kautta itsellesi henkilökohtainen Tili. Käyttäjätilitietojen oikeellisuus on tärkeää, joten pyydämme sinua varmistumaan Tilin luomisen ja rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen virheettömyydestä. Huomioithan, että sinulla on myös myöhemmin vastuu käyttäjätietojesi ajantasaisuudesta ja tarvittaessa niiden päivittämisestä. Pääset milloin tahansa muokkaamaan antamiasi tietoja oman Tilisi kautta. 

Ainoastaan 15 vuotta täyttäneiden luonnollisten henkilöiden on mahdollista rekisteröityä ja luoda itselleen Käyttöehdoissa tarkoitettu käyttäjäkohtainen Tili. Alle 15-vuotiaat voivat hyödyntää Palveluitamme ainoastaan huoltajansa valvonnassa ja näiden hyväksynnällä sekä Käyttöehtojen mukaisesti. Tiettyjen sääntöjen ja rajoitusten soveltumisessa voi kuitenkin esiintyä palvelukohtaisia eroja (muun muassa minimi-ikärajoja koskevat rajoitukset vaihtelevat).

Tilisi on henkilökohtainen ja olet vastuussa kaikesta sen välityksellä tapahtuvasta toiminnasta. Mikäli ulkopuolinen taho saa Tilisi kirjautumistiedot haltuunsa, saatetaan niitä väärinkäyttää esimerkiksi vilpillisesti nimissäsi tapahtuvaan palveluiden ja tuotteiden tilaamiseen. Tästä syystä on tärkeää, että pidät käyttäjätietosi salassa ja varot luovuttamasta kirjautumistietojasi ulkopuolisille tahoille. Mikäli olet tietoinen tai epäilet, että jollain ulkopuolisella henkilöllä on mahdollisesti pääsy Tilillesi, tulee sinun välittömästi vaihtaa Tilisi käyttäjätunnus ja salasana.

 

3.5       Lainmukainen käyttö ja Käyttöehtojen vastainen menettely

 

Käyttäessäsi Tiliäsi sekä Palveluitamme olet vastuussa omasta toiminnastasi ja velvollinen noudattamaan Käyttöehtojamme sekä muita sinulle mahdollisesti esitettyjä erityisiä ehtoja, Suomen lakia sekä yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä.

 

Mikäli ilmenee, että käyttäessäsi Tiliäsi tai Palveluitamme rikot näitä Käyttöehtoja, taikka mikäli Torilla on perusteltu syy olettaa tällaisen rikkomuksen tapahtuneen, Tori pidättää oikeuden Tilisi välittömään sulkemiseen taikka Tilille ja/tai Palveluumme kirjautumisen väliaikaiseen rajoittamiseen ilman erillistä ennakkovaroitusta.

Käyttäjä ymmärtää, että Torilla ei ole velvollisuutta valvoa, miten Käyttäjä käyttää Palvelua, ja että Torilla on kuitenkin oikeus tutkia Käyttäjän toimia Palvelussa, mikäli Tori katsoo tämän tarpeelliseksi.

 

3.6       Oikeudelliset epäselvyydet

 

Tori pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta Ilmoituksia, joissa itse Ilmoitukseen, myytäväksi ilmoitettuun Kohteeseen tai Ilmoittajaan Torin saaman tiedon mukaan liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. Torilla ei ole mitään vastuuta Ilmoittajaa kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset oikeudelliset epäselvyydet ovat olleet perusteettomia.

 

3.7       Kirjautuminen ja pääsy tietoihin

 

Palvelut ja/tai Kirjautumispalvelu ja niihin pääsy saattaa väliaikaisesti olla joko kokonaan tai osittain poissa käytöstäsi Palvelun ylläpidon, huollon taikka muun vastaavan syyn vuoksi. Pyrimme aina ensi tilassa ilmoittamaan sinulle kaikista mahdollisista Palveluiden käyttökatkoksista ja -rajoituksista. Missään olosuhteissa Tori ei kuitenkaan vastaa niistä seurauksista tai vahingoista, joita sinulle aiheutuu Palvelun taikka Kirjautumispalvelun käytön estymisen seurauksena.

 

3.8       Immateriaalioikeudet

 

Tori tai Torin lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien rajoituksetta Palveluun liittyvät tavaramerkit sekä tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Aineistoon. Myös näiden taustalla oleva ohjelmointikoodi on suojattu.

Tori myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua ja Aineistoa Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelun Aineistoa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat Palvelun tavanomaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kolmansille osapuolille Torilta saamaansa käyttöoikeutta Palveluun. Tori ei myönnä mitään muita oikeuksia Aineistoon Käyttäjälle.

Julkaisemalla Käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelussa, kuten Ilmoituksia, tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia, muotoiluja, malleja ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa, Käyttäjä myöntää Torille ilman erillistä korvausta rajoittamattomat oikeudet Käyttäjän tuottamaan sisältöön. Torilla on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa tai kopioida Käyttäjän tuottamaa sisältöä sekä asettaa Käyttäjän tuottama sisältö yleisön saataville missä tahansa Tori-kanavassa. Torilla on oikeus luovuttaa näitä oikeuksia edelleen mahdollisille yhteistyökumppaneilleen. Riippumatta jakelu- tai toteutustavasta Torilla on oikeus käyttää Käyttäjän tuottamaa sisältöä vapaasti markkinoinnissa. Tässä kohdassa määritetyt oikeudet säilyvät Torilla myös Käyttäjän tuottaman sisällön poistamisen jälkeen. Käyttäjä luopuu kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat Käyttäjän tuottaman sisällön käyttöä Torin toimesta.

Mikäli Käyttäjä julkaisee tai tuottaa sisältöä Palveluun, Käyttäjän tulee varmistaa, että Käyttäjän tuottama sisältö ei loukkaa mitään kolmannen osapuolen oikeuksia (esimerkiksi immateriaalioikeuksia), tai lakeja tai yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä.

Käyttäjä vakuuttaa Palvelua käyttäessään ymmärtävänsä oikeutensa Aineiston ja Käyttäjän tuottaman sisällön käytöstä Palvelussa. Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän tuottaman sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, ja että sillä on oikeus myöntää käyttöoikeus julkaisemaansa sisältöön Torille.

Tori pidättää oikeuden muuttaa Ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen Palveluiden laatua. Torilla on myös oikeus jättää julkaisematta Ilmoituksissa sellaiset kuvat, joiden Tori ei katso olevan asiaankuuluvia tai jotka eivät ole Torin sääntöjen mukaisia.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Torilla on oikeus muokata, kopioida, tallentaa, säilyttää sekä muuten käyttää Käyttäjän tuottamaa sisältöä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

i. arkistointitarkoituksiin;

ii. Palvelun teknisen ylläpidon kehittämiseen;

iii. Torin lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen osoittamiseen;

iv. muuhun lainsäädännön tai viranomaismääräysten vaatimaan tarkoitukseen; ja

v. muuhun Torin tarpeelliseksi katsomaansa tarkoitukseen.

 

3.9       Vesileimat

Julkaistaviin kuviin lisätään vesileima. Tämä tehdään, jotta kuvia ei käytettäisi sellaisissa muissa yhteyksissä, joita Ilmoittaja ei ole hyväksynyt.

 

3.10    Muutokset Palveluiden tarjonnassa

 

Tori saattaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta päättää keskeyttää tai korvata Palvelun toisenlaisilla ratkaisuilla. Tori pidättää oikeuden näiden Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen irtisanomiseen ja pääsysi estämiseen Palveluihin tällaisessa tilanteessa. Tällaisiin toimiin ryhdytään kuitenkin vasta sen jälkeen, kun muutoksista on kerrottu sinulle asianmukaisesti. Tieto voidaan toimittaa Palvelussa tai lähettämällä ilmoitus rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli Ilmoituksesi tai muu tuottamasi sisältö ei vastaa Käyttöehtoja, Tori voi missä tahansa vaiheessa muokata, poistaa tai pyytää lisätietoja Ilmoituksestasi ja/tai Tilisi sisällöstä.

 

3.11    Palautusoikeuden puuttuminen yksityishenkilöiden välisessä kaupassa

 

Palvelun kautta yksityiseltä henkilöltä hankittuihin tuotteisiin tai palveluihin ei sovelleta kuluttajansuojalain mukaista palautusoikeutta. Jos käytetty tavara on ostettu yksityishenkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat pitkälti kuluttajansuojalakia vastaavia. Mikäli tuote tai palvelu ei vastaa myyjän antamaa kuvausta, kannattaa ostajan olla yhteydessä myyjään asian ratkaisemiseksi. Jos asia ei ratkea toivotulla tavalla, esim. kaupan purku, ostaja voi saattaa riidan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Yksityishenkilöiden lisäksi Palveluissa toimii myyjinä myös yrityksiä eli Tori-kauppiaita, ja heiltä hankittuihin tuotteisiin ja palveluihin kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja ja palautusoikeus.

 

3.12    Sopimuksen siirtäminen

Käyttöehdot muodostavat sinun ja Torin välille sitovan sopimuksen, joka voidaan ilman suostumustasi siirtää toiselle yhtiölle, joka on kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti Schibsted ASA:n omistuksessa taikka kolmannelle taholle sellaisen omaisuuden myynnin tai yrityskaupan yhteydessä, joka koskee Palvelua tai Kirjautumispalvelua.

 

3.13    Vastuunrajoitus

 

Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa Ilmoituksistaan. Tori ei myöskään vastaa ilmoitetuista Kohteista. Ilmoittaja hyväksyy, että Ilmoitus tai sen osa voidaan esittää myös Torin yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla samojen ehtojen mukaisesti kuin Ilmoituksia esitetään Palvelussa.

Tori ei vastaa siitä, että Palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Tori ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirto-ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu Ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Tori, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle Ilmoituksen sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Käyttöehtojen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta tai laiminlyönnistä.

Palveluissa saatetaan paikoitellen viitata (esimerkiksi linkkien muodossa) kolmansien osapuolten sivustoihin ja palveluihin. Tori ei vastaa kolmansien osapuolten palveluiden tai sivustojen toimivuudesta tai soveltuvuudesta Käyttäjille.

 

3.14    Tietosuoja

 

Tori käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Torin tietosuojaselosteen sekä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Torin tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://tuki.tori.fi/hc/fi/articles/206431484-Tori-fi-tietosuojaseloste

 

3.15    Soveltuva laki ja riidanratkaisu

 

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja Käyttöehdot on laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Pyrimme aina ratkaisemaan Käyttöehtoja tai Palvelua koskevan erimielisyyden neuvottelemalla. Torin ja Käyttäjän väliset riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa.

Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, jonka osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn suosittelemme olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta), jonka tavoittaa puhelinnumerosta 029 505 3050.

 

3.16    Muutokset Käyttöehtoihin

 

Tori pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja. Saatamme aika ajoin muuttaa ja täydentää Käyttöehtoja johtuen erityisesti muutoksista Palveluiden tarjontaan tai sisältöön, lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muutoksista tai ennakoimattomista olosuhteiden muutoksista. Ilmoitamme olennaisista muutoksista meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen, Palvelussa ja/tai Torin verkkosivustolla viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli et hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus luopua Palveluiden käytöstä. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosten voimaantulon jälkeen.

 

3.17    Yhteystiedot

 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä Käyttöehdoista tai haluat antaa meille palautetta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: tuki@tori.fi

SCM Suomi Oy

Y-tunnus: 2275579-7

Keskuskatu 1 B

00100 Helsinki

Suomi

3.18    Voimassaolo

Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan 1.4.2020. Käyttäjiin, jotka ovat rekisteröityneet Palvelun Käyttäjäksi ja/tai tehneet Ilmoituksen Palveluun ennen 1.4.2020, sovelletaan 31.5.2020 asti Torin vanhoja käyttöehtoja. 1.6.2020 alkaen kaikkiin Käyttäjiin sovelletaan näitä päivitettyjä Käyttöehtoja. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua.


 

4           Palvelukohtaiset erityiset ehdot

 

Käyttöehtojen yleisten ehtojen lisäksi sitoudut noudattamaan Käyttöehtojen palvelukohtaisia erityisiä ehtoja. Mikäli palvelukohtaiset erityiset ehdot eroavat joltain osin Käyttöehtojen yleisistä ehdoista, sovelletaan palvelukohtaisia erityisiä ehtoja.

 

4.1       Asuntoilmoitukset

 

4.1.1  Palvelukuvaus

Torin asuntoilmoituksiin sovelletaan Käyttöehtojen yleisten ehtojen lisäksi palvelukohtaisia erityisiä ehtoja, jotka ovat osa Käyttöehtoja.

Tori tarjoaa Käyttäjille ilmoitusalustan, jonka kautta Käyttäjät voivat jättää ilmoituksia vuokra-asunnoista. Mahdolliset vuokranantajat sekä mahdolliset vuokralaiset ovat henkilökohtaisesti vastuussa Ilmoituksistaan ja sopimuksistaan, ja hoitavat itsenäisesti ja oman parhaan ymmärryksensä mukaisesti keskinäisen yhteydenpitonsa.

Käyttäjä voi ilmoittaa Kohteen vuokrattavaksi asuinkäyttöön tai muuhun tarkoitukseen. Vuokrattavat Kohteet näytetään Ilmoituksina Palvelussa. Palvelussa voi olla yritysten jättämiä Ilmoituksia. Tori julkaisee Palvelussaan myös NMP Asunnot Oy:n ilmoituksia.

 

4.1.2  Käyttäjän vastuut

 

Käyttäjät vahvistavat ja hyväksyvät, että:

i. Tori ei osallistu vuokrasopimusten tekemiseen, eikä vastaa niistä;

ii. Tori ei tule osapuoleksi Käyttäjien välisiin vuokrasopimuksiin tai ryhdy välitystoimeksiantoihin Käyttäjän puolesta;

iii. Tori ei toimi kiinteistönvälittäjänä, vuokranvälittäjänä, muunlaisena huoneistonvälittäjänä, edustajana tai vakuuttajana. Torilla ei ole osallisuutta tai vaikutusvaltaa vuokranantajien, vuokralaisten tai muiden Käyttäjien toimintaan, eikä Tori ole vastuussa Käyttäjien Palvelussa antamien tietojen oikeellisuudesta tai vastaa kyseisiin tietoihin liittyvistä mahdollisista erimielisyyksistä. Tori yhteistyökumppaneineen ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat vuokranantajalle, vuokralaiselle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten ja sopimusten sisällöstä, tietojen virheellisyydestä, sopimuksen tekemisen viivästyksestä tai muunlaisesta vuokrasopimuksen laiminlyönnistä.

 

4.2       Sopimusehdot Torin palveluun Kaupan perustaville yrityksille    

4.2.1  Yleistä

 

Tori tarjoaa yrityksille ("Mainostaja") mahdollisuuden markkinoida tuotteitaan ja/tai palveluitaan julkaisemalla Mainostajan tai Mainostajan puolesta tuotettuja mainoksia ja/tai ilmoituksia (erikseen "Mainos", yhdessä "Mainokset") Torin ja/tai Torin kulloistenkin yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla ja muilla julkaisukanavilla, kuten mobiilisovelluksissa ("Tori-kanavat") tarjottavilla alustoilla. Näissä ehdoissa ilmaisulla "julkaista Mainos" tarkoitetaan Mainostajan omaa aktiivista Mainosten julkaisua sekä Mainoksen toimittamista automaattisesti tai muilla Torin osoittamilla teknisillä tavoilla Torille.

Kun Mainostaja tekee tilauksen Kaupan perustamisesta Torille, Mainostajalle lähetetään tilausvahvistus, joka muodostaa sopimuksen Mainostajan ja Torin välille kohdan 1.3 mukaisesti (jäljempänä "Sopimus"), elleivät Tori ja Mainostaja (yhdessä "Osapuolet") ole kirjallisesti toisin sopineet. Nämä erityiset ehdot sitovat Mainostajaa ja Toria.

Mainostajan tulee viipymättä, kuitenkin viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, tarkistaa, että Torin tilausvahvistus vastaa tehtyä tilausta. Mikäli Mainostaja ei tässä määräajassa esitä huomautuksia tilausvahvistuksesta, Mainostajan katsotaan hyväksyneen tilausvahvistuksen ja Sopimus astuu voimaan Torin ja Mainostajan välillä.

 

4.2.2  Palvelukohtaiset määritelmät

"Aineisto" tarkoittaa tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia sekä kaikkea muuta materiaalia ja aineistoa, jota Mainostaja julkaisee Palvelussa;

"Kauppa" tarkoittaa Palvelun käyttöönottoa luomalla yrityskäyttäjätilin Palvelun käyttöä varten;

"Kohde" tarkoittaa tuotetta tai palvelua, jonka Mainostaja julkaisee ilmoituksena tai mainoksena Palvelussa;

"Mainos" tarkoittaa Mainostajan tai Mainostajan puolesta tuotettua mainosta ja/tai ilmoitusta, jonka       Mainostaja julkaisee Palvelussa;

"Mainostaja" tarkoittaa yritystä, joka on luonut yrityskäyttäjätilin Palvelun käyttöä varten;

"Osapuolet" tarkoittaa Sopimuksen osapuolia, eli Toria ja Mainostajaa;

"Palvelu" tarkoittaa Torin palvelua, jossa yritykset voivat perustaa Kaupan;

"Sopimus" tarkoittaa sopimusta Torin ja Mainostajan välillä Kaupan perustamisesta Palveluun;

"Tori-kanava" tarkoittaa Torin hyväksymiä kanavia Palvelun käytölle, kuten Torin verkkosivustoa, Torin mobiilisovelluksia sekä Torin yhteistyökumppaneiden verkkosivustoja

 

4.2.3  Mainostajan velvollisuudet

 

Mainostaja sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja, mukaan lukien Käyttöehtojen yleisiä ehtoja. Käyttämällä Palvelua Mainostaja hyväksyy Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Mainostaja on Käyttöehtojen yleisten ehtojen mukaisesti muun muassa vastuussa siitä, että sillä on oikeudet kaikkeen Mainoksissa esiintyvään Aineistoon.

Julkaisemalla Mainoksia sekä muuta Aineistoa Tori-kanavissa, Mainostaja myöntää Torille ilman erillistä korvausta rajoittamattomat oikeudet Aineistoon Käyttöehtojen yleisten ehtojen kohdan 3.8 (Immateriaalioikeudet) mukaisesti.

Mainostaja sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja, joita sovelletaan Kaupan perustamiseen Palvelussa:  

i. Myytyjä tai varattuja tuotteita ei saa mainostaa;

ii. Mainoksessa tulee käyttää ainoastaan mainostettua Kohdetta vastaavia kuvia;

iii. Mainoksen kuvat eivät saa sisältää muokkaamalla lisättyjä logoja, verkkosivuosoitteita, tekstejä tai muuta samankaltaista. Mikäli Mainoksen kuvissa on vesileimoja, saavat vesileimat sisältää ainoastaan liikenimen;

iv. Mainostajan tulee ilmoittaa hintakentässä Kohteen kokonaishinta veroineen. Hintakentässä ei saa ilmoittaa muita hintatietoja, kuten esimerkiksi osamaksuhintaa tai arvonlisäverotonta myyntihintaa. Tällaiset tiedot voi kuitenkin antaa itse mainostekstissä. Mainostajan tulee ilmoittaa Mainoksessa kokonaishinnan lisäksi kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut; ja

v. Mainostaja sitoutuu kuvaamaan Kohteen totuudenmukaisesti, riittävän laajasti sekä harhaanjohtamatta. Mainoksessa käytettyjen hakusanojen tulee vastata mainostettavaa Kohdetta.

Mainostaja vahvistaa, että Mainosten sisältö ja muotoilu eivät ole vastoin Suomen lakia, asetuksia, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisääntöjä tai muita markkinointiin kulloinkin soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä, viranomaisen ohjetta tai hyvää tapaa. Lisäksi Mainostaja vastaa siitä, ettei Mainoksen sisältö tai sen markkinoima Kohde loukkaa kenenkään tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Mainostaja vastaa myös siitä, että Mainos ei ole loukkaava tai haitallinen eikä se herätä pahennusta. Mainos ei siten saa sisältää esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamista, pornografiaa tai väkivaltaa sisältävää Aineistoa.

Mainostajan tulee varmistaa, että Mainos on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679), tietosuojalain (1050/2018) ja muun tietosuojalainsäädännön mukainen ja ettei Tori loukkaa kenenkään yksityisyyttä tai muutoin toimi vastoin tietosuojasäännöksiä julkaisemalla Mainoksen. Mainostaja vakuuttaa, että Mainoksesta mahdollisesti tunnistettavissa olevat henkilöt (esimerkiksi kuvan, videon tai pelkän nimen perusteella) ovat hyväksyneet sen, että he esiintyvät Mainoksessa ja että Tori voi käyttää Mainosta omiin tarkoituksiinsa.

Torilla on milloin tahansa oikeus poistaa Mainos, mikäli Mainos ei täytä Torin arvion mukaan tämän kohdan 4.2.3 vaatimuksia. Mainoksen poistamisen jälkeen Tori varaa Mainostajalle mahdollisuuden toimittaa uusi korjattu Mainos.

                           

4.2.4  Mainostajan korvausvastuu

 

Mainostajan tulee korvata Torille sille sopimusrikkomuksesta aiheutuva vahinko, maksu tai kulu. Mainostajan tämän kohdan 4.2.4 mukainen vastuu on rajattu välittömiin vahinkoihin, maksuihin ja kuluihin. Tästä 4.2.4 kohdasta riippumatta Mainostaja vastaa täysimääräisesti välittömistä ja välillisistä vahingoista, maksusta tai kulusta, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Kohdasta 4.2.4 riippumatta Mainostajan tulee korvata Torille kaikki välittömät ja välilliset vahingot (mukaan lukien asiamieskustannukset, maksut ja muut kustannukset), jotka ovat aiheutuneet Torille, toiselle Schibsted Media Group -konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muulle Torin yhteistyökumppanille sen seurauksena, että Mainos ei vastaa kohdassa 4.2.3 esitettyä.

Mainostaja on vastuussa kaikista Tori-kanavissa julkaistavista Mainoksistaan. Torillä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta Mainosta tai poistaa jo julkaistu Mainos. Tori ei ole velvollinen tarkistamaan, onko Mainos kohdassa 4.2.3 asetettujen ehtojen mukainen.

Mikäli Toriin kohdistetaan vaatimus Mainoksen johdosta, Mainostajan tulee Torin pyynnöstä avustaa Toria omalla kustannuksellaan ja asian vaatimassa laajuudessa tällaisen vaatimuksen käsittelyssä.

 

4.2.5  Kaupan perustaminen Palveluun

 

Sopimus Kaupan perustamisesta Palveluun käsittää Mainostajan tai Mainostajan puolesta tuotetun Mainoksen Tori-kanavissa julkaisemisen. Mainokset tulee toimittaa Torin antamien ohjeiden mukaisesti.

Sopimuksessa voidaan määrittää, kuinka monta Mainosta Mainostajalla voi kerrallaan olla julkaistuna Tori-kanavissa.

Mikäli Mainostaja ylittää olennaisesti Sopimuksessa mahdollisesti määritellyn sallittujen samanaikaisten Mainosten lukumäärän, tai jos Mainostaja on ylittänyt samanaikaisille Mainoksille asetetun korkeimman sallitun lukumäärän kolmena (3) peräkkäisenä kuukautena, Torilla on oikeus yksipuolisesti tarkastaa Mainostajan tilaus ja veloittaa tulevalla sopimuskaudella Mainostajaa tilauksesta, joka sallii korkeamman lukumäärän samanaikaisia mainoksia.

Mainostaja voi muuttaa tilaustaan irtisanomalla Sopimuksen kohdan 4.2.11 mukaisesti.

 

4.2.6  Tori-raha

 

Mainostaja voi ostaa käyttöönsä Tori-rahaa. Yksi (1) Tori-raha on Tori-rahaa käytettäessä yhden (1) euron arvoinen.

Mainostaja voi Torin kulloisenkin tarjonnan mukaisesti ostaa Tori-rahaa joko Kaupan perustamisen yhteydessä tai Kaupan voimassaoloaikana. Mainostaja voi valintansa mukaan ostaa Tori-rahaa ennalta määritettyinä paketteina tai Mainostajan valitseman suuruisina määrinä. Tarjonta voi vaihdella.

Kaupan perustamisen yhteydessä ostettava Tori-raha on voimassa Kaupan voimassaoloajan. Mikäli Kauppa on voimassa ennalta määritellyn ajan (esimerkiksi 6 tai 12 kuukautta), Tori-raha erääntyy, kun Kaupan määräaikainen sopimuskausi päättyy. Mikäli Kaupan voimassaoloaikaa myöhemmin jatketaan, ei voimassaoloajan pidennys pidennä Tori-rahan voimassaoloaikaa.

Kaupan perustamisen jälkeen ostettu Tori-raha on voimassa kuusi (6) kuukautta ostohetkestä. Kaupan perustamisen jälkeinen Tori-rahan ostaminen ja käyttö edellyttävät, että Mainostajalla on Palvelussa voimassaoleva Kauppa.

Tori-rahaa voi käyttää ainoastaan sellaisen Kaupan hyväksi, jonka käyttäjätunnuksilla Tori-raha on ostettu. Tori-rahalla voi ostaa Torin kulloinkin tarjoamia maksullisia palveluita. Palveluiden tarjonta voi vaihdella.

Tori-rahalla tehdyn oston summa vähennetään Mainostajan Kaupan Tori-rahan kulloisestakin kokonaismäärästä. Mikäli Mainostajalla on käyttämättä useana eri hetkenä erääntyvää Tori-rahaa, oston summa vähennetään ensin erääntyvästä Tori-raha -erästä.

Tori-rahaa ei palauteta tai hyvitetä Mainostajalle, eikä Tori-rahaa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää käyttäjätunnukselta toiselle.

Mainostaja vastaa Kauppansa käyttäjätunnuksista, niiden käytöstä sekä Kaupan aikaisesta ja siihen liittyvästä toiminnasta. Mainostaja vastaa myös siitä, että Kaupan tunnuksia käyttävillä henkilöillä on oikeus päättää Tori-rahan ostamisesta ja käytöstä.

                                                       

4.2.7  Tori-kanavat

 

Tori-kanavien toiminta voi häiriintyä Torin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen johdosta. Tori ei takaa Tori-kanavien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta. Tori ei ole vastuussa Tori-kanavien tai niiden sisällön käytöstä tai käyttämättömyydestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Tori ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat puutteellisista tai viivästyneistä vastauksista Mainoksiin taikka virheellisestä informaatiosta mainostekstissä.

Mainostaja ymmärtää ja hyväksyy, että Tori-kanavissa vierailevien käyttäjien lukumäärä vaihtelee ajoittain. Tori ei ole vastuussa tällaisesta vaihtelusta, eikä Tori takaa mitään tiettyä kävijämäärää tai kävijäprofiilia.

Tori pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Tori-kanavien ulkoasuun ja tällaisen muutoksen yhteydessä mukauttaa Mainosten formaatit ja muotoilut Tori-kanavien uuteen ulkoasuun sopiviksi.

 

4.2.8  Vastuunrajoitus


Mikäli Mainosta ei voi julkaista Torista johtuvasta syystä Sopimuksen mukaisesti tai sitä muutoin rasittaa Torista johtuva virhe, Torilla on oikeus ensin yrittää korjata virhe. Mikäli Tori ei onnistu korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa, korvaa se Mainostajalle korkeintaan kyseisen Mainoksen kustannusta vastaavan summan.

Mainostajalla ei ole oikeutta korvaukseen välillisistä kuluista, vahingoista tai tappioista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, syntyneistä kustannuksista tai muusta välillisestä vahingosta, jos vahinko ei ole aiheutunut Torin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Tori ei vastaa vahingosta tai tappiosta, joka aiheutuu alla kohdassa 4.2.9 mainitusta seikasta (force majeure -varaus).

Mainostajan on reklamoitava virheestä kymmenen (10) vuorokauden kuluessa Mainoksen julkaisemisesta tai siitä, kun Mainos on toimitettu Torille julkaistavaksi ollakseen oikeutettu korvaukseen. Mainostajan on esitettävä korvausvaade Torille kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun Mainostaja sai tietää tai sen olisi pitänyt tietää virheestä tai muusta seikasta, johon korvausvaade perustuu.                                           

Tässä kohdassa 4.2.8 on tyhjentävästi määritelty Mainostajan oikeudet Sopimuksen mukaiseen korvaukseen.            

                           

4.2.9  Ylivoimainen este (Force Majeure)                                          

 

Torilla ei ole mitään korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta, jos Tori pystyy osoittamaan vian johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, joihin Tori ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joita Torin ei voida kohtuudella olettaa ottaneen huomioon Sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia Tori ei olisi kohtuudella voinut välttää tai estää.       

        

4.2.10             Hinnat ja maksuehdot

 

Mainonnan hinta määritellään Sopimuksessa. Kaikki hinnat on ilmoitettu euroissa. Arvonlisävero ei sisälly ilmoitettuihin hintoihin.

Mainostaja maksaa Kaupan kokonaishinnan Sopimuksen mukaisesta kolmen (3), neljän (4), viiden (5), kuuden (6) tai kahdentoista (12) kuukauden määräaikaisesta sopimuskaudesta joko välittömästi Kaupan perustamisen yhteydessä tai Torin kanssa erikseen sovitusti laskulla. Tori voi laskuttaa Mainostajalta kokonaishinnan heti Kaupan perustamisvaiheessa. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä.

Mainostaja maksaa Tori-rahan joko välittömästi Tori-rahan ostotapahtuman yhteydessä tai Torin kanssa erikseen sovitusti laskulla. Mainostaja saa Tori-rahan käyttöönsä maksettuaan sen taikka Torin kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.

Torilla on oikeus olla julkaisematta Mainos ennen maksun vastaanottamista.

Mainostajan maksusuorituksen viivästyessä Torilla on oikeus kohdan 4.2.4 mukaisen korvauksen lisäksi: (i) periä lain mukainen viivästyskorko; (ii) veloittaa maksumuistutuksesta maksettava kertakorvaus; sekä (iii) keskeyttää Mainostajan Mainosten ja Kaupan julkaiseminen kokonaan tai osittain.        

 

4.2.11             Sopimuskausi ja irtisanominen                     

 

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli Mainostaja irtisanoo Sopimuksen, käyttämätöntä Tori-rahaa tai jäljellä olevasta sopimuskaudesta maksettua maksua ei palauteta, hyvitetä tai vaihdeta rahaksi.

                  

4.2.12             Sopimusehtojen muuttaminen                                         

 

Torilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Palvelun ehtoja, mukaan lukien Palvelun hintaa. Tori ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksista yleisten ehtojen kohdan 3.16 mukaisesti. Mikäli Mainostaja ei hyväksy muuttuneita ehtoja, on Mainostajalla oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli tällaista irtisanomista ei tapahdu, katsotaan Mainostajan hyväksyneen uudet ehdot.             

                           

4.2.13             Sopimuksen ennenaikainen päättäminen

 

Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli: (i) toinen Osapuoli olennaisesti laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, eikä 14 päivän kuluessa laiminlyöntiä koskevan huomautuksen saatuaan ole korjannut rikkomustaan; tai (ii) toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin, lopettaa maksusuorituksensa, hakeutuu saneerausmenettelyyn, tekee niitä koskevan päätöksen tai sen yritystoiminta on muuten uudelleenjärjestelyn kohteena, taikka milloin toisen Osapuolen velvoitteen täyttäminen muutoin olennaisesti vaarantuu.

Lisäksi Torilla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli: (i) Mainostaja harjoittaa suoraan tai välillisesti toimintaa, joka voidaan katsoa Torin kanssa kilpailevaksi toiminnaksi; tai (ii) Tori toistuvissa tapauksissa kohdassa 4.2.3 mainitun syyn perusteella kieltäytyy Mainoksen julkaisemisesta tai päättää poistaa Mainoksen. Jos Tori purkaa Sopimuksen tämän kohdan 4.2.13 perusteella, on Mainostajalla oikeus hyvitykseen siitä osasta maksua, joka koskee jäljellä ollutta toteutumatonta sopimuskautta, ellei kohdasta 4.2.3 muuta johdu. Torilla ei ole mitään muita Sopimuksen purkamiseen tämän kohdan 4.2.13 mukaisesti perustuvia velvollisuuksia Mainostajaa kohtaan.

 

4.2.14             Sopimuksen siirto                         

 

Mainostajalla ei ole oikeutta ilman Torin kirjallista suostumusta siirtää, luovuttaa tai pantata Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kokonaan tai osaksi. Torilla on oikeus siirtää ilman Mainostajan suostumusta Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kokonaan tai osaksi toiselle yhtiölle, joka on kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti Schibsted ASA:n omistuksessa, taikka kolmannelle taholle sellaisen omaisuuden myynnin tai yrityskaupan yhteydessä, joka koskee Palvelua.

 

4.2.15             Soveltuva laki ja riidanratkaisu                             

 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö