Erimielisyyksien ratkaiseminen palvelua koskien

Pyrimme aina ratkaisemaan tuotteitamme tai palveluitamme koskevan erimielisyyden neuvottelemalla. Jos tarjoamiamme tuotteita tai palveluita koskevaa erimielisyyttä ei kuitenkaan saada ratkaistuksi neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 
 
 
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö