Tori.fi tietosuojaseloste

TORI.FI TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:
SCM Suomi Oy (Y-tunnus: 2275579-7)

Keskuskatu 1 b 00100 Helsinki

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuojavastaava@tori.fi

TIIVISTELMÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA:

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Käytämme keräämiämme tietoja muun muassa Palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen. Lisäksi tarjoamme sijaintiperusteisia palveluita, jotka perustuvat päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen, esimerkiksi paikallisten mainoskampanjoiden näyttämiseen Tori.fi-sivustolla.
 • Oikeuksiesi käyttäminen: haluamme tarjota käyttäjillemme vaikutus- ja hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn. Kohdasta 5 löydät tarkempia tietoja siitä, miten voit käyttää henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksiasi rekisteröitynä. Voit esimerkiksi käyttää tarkastus-, siirto- ja poisto-oikeuttasi hyödyntämällä Torin sähköistä Tietoprofiili -palvelua.

TIETOSUOJASELOSTEEN SISÄLLYS:

Klikkaamalla tekstiä sisällysluettelossa pääset lukemaan kyseisen kohdan

 1. Yksityisyyden suojaaminen
 2. Mitä tietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä tietoja kerätään?
 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
 4. Miten tietojani räätälöidään?
 5. Mitkä ovat henkilötietojeni käsittelyyn kohdistuvat oikeuteni?
 6. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
 7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
 8. Miten henkilötietoni suojataan?
 9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
 10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Tori-sivustolla?
 11. Käyttääkö SCM Suomi Oy tietoa päätelaitteeni sijainnista?
 12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
 13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

1. Yksityisyyden suojaaminen

SCM Suomi Oy pitää sen palveluiden käyttäjien yksityisyyttä erittäin tärkeänä. SCM Suomi Oy sitoutuu suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä käyttäessäsi Tori-palvelua, selatessasi verkkosivustoamme tai käyttäessäsi applikaatiotamme. Soveltuvan tietosuojalainsäädännön lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ("ASML") suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, sekä Interactive Advertising Bureaun ("IAB") kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Koska käyttäjiemme luottamus on meille tärkeää, huolehdimme käyttäjiemme yksityisyydensuojasta Palveluissamme. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten ja miksi keräämme ja käytämme tietoja käyttäjistämme ja kuinka suojaamme käyttäjiemme tietoja. Suosittelemme, että luet tämän selosteen kokonaisuudessaan, jotta ymmärrät, miten käytämme ja säilytämme henkilötietojasi.

2. Mitä tietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä tietoja kerätään?

Palveluiden käytöstä keräämämme tiedot ovat pääasiassa suoraan sinun SCM Suomi Oy:lle antamiasi tietoja tai Palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.

SCM Suomi Oy kerää henkilötietoja lähtökohtaisesti seuraavissa yhteyksissä:

 • Tori-rekisteröityessäsi;
 • käyttäessäsi Palveluitamme;
 • tilatessasi meiltä materiaalia;
 • vastatessasi asiakaskyselyihimme;
 • antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä; sekä
 • osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin.

Voimme lisäksi lain sallimissa rajoissa yhdistää tietojasi tai täydentää niitä muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi julkiset rekisterit.

Voimme kerätä Palveluidemme käytöstä seuraavia henkilötietoja:

 • nimitiedot;
 • yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus);
 • yksilöintitiedot (kuten ikä, sukupuoli) (vapaaehtoiset);
 • laskutus- ja maksutiedot;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, , asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot);
 • kiinnostuksen kohdetta koskevat tiedot;
 • luvat ja suostumukset (kuten suoramarkkinointisuostumus);
 • tarjonnanestotiedot;
 • käytettyä laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten selaintiedot, IP-osoite);
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot;
 • tuote- ja tilaustiedot;
 • ostokäyttäytymistiedot;
 • Palveluiden käytöstä kerätyt muut tiedot (kuten käytetty Palvelu, sijaintitieto, tiedot näytetyistä mainoksista ja mainosten klikkaamisesta, Palveluiden ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, sekä muut tiedot siitä, miten käytät Palveluitamme, evästetiedot);
 • kerätyistä tiedoista ja Palveluiden käytöstä johdetut tiedot (muun muassa käyttäjän ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen perustuva profiilitieto); sekä
 • yritysten edustajien tietoja asiakas- tai yhteistyökumppanuudessa (kuten edustajien nimitiedot, yhteystiedot).

Keräämme sinusta tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Pyrimme aina tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen Palveluidemme käyttökokemuksen.

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi sekä oikeutetun etumme perusteella Palveluidemme tarjoamiseksi, asiakassuhteiden ja muun niihin verrattavan suhteen ja niistä johtuvien velvoitteiden hoitamiseksi, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Pyrimme aina tietojasi käsitellessämme varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

 

4. Miten tietojani räätälöidään?

Saatamme räätälöidä tietojasi, jotta voisimme tarjota sinulle parasta mahdollista asiakaspalvelua. Tällainen räätälöinti toteutetaan muodostamalla sinua asiakkaana mahdollisimman hyvin kuvaava profiili.

Profiili voi perustua muun muassa ominaisuuksiisi ja käyttäytymiseesi. Profiileja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi markkinoinnin ja Palveluiden sisällön kohdentamiseen tarjoamalla sinulle yksilöllistä mainontaa ja markkinointia. Sisällön räätälöinnin myötä Palveluiden kautta kohdentamamme mainonta vaihtelee asiakaskohtaisesti. Profiileja saatetaan käyttää myös palvelukehityksemme tukena.

 

5. Mitkä ovat henkilötietojeni käsittelyyn kohdistuvat oikeuteni?

Ymmärrämme, että saatat ajoittain tarvita lisätietoja meiltä henkilötiedoistasi ja niiden käsittelystä, tai saatat haluta päivittää tai korjata käsittelemiämme henkilötietoja. Jotta voisit käyttää henkilötietojesi käsittelyyn kohdistuvia oikeuksiasi, olemme kuvanneet alla oikeuksiasi hieman tarkemmin:

Oikeus tarkastaa henkilötiedot: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, tarkastaa henkilötietosi.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jos huomaat, että käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus tietojesi poistamiseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat henkilötietojesi paikkansapitävyyden tai olet vastustanut oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietojasi, sinulla voi olla oikeus pyytää, että rajoitamme tietojesi käsittelyä, kunnes ratkaisu on löydetty.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat oikeutetun etumme käsitellä henkilötietojasi, sinulla voi olla oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.

Oikeus tietojen siirtoon: Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella automaattisesti, sinulla voi olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevat henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin annettu suostumus tai kieltää sähköinen suoramarkkinointi: Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan kieltää sähköinen suoramarkkinointi, mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinonitiin. Tällainen kielto voi johtaa siihen, että sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjälle räätälöity. Voit käyttää esimerkiksi suoramarkkinointisuostumuksen peruuttamisoikeuttasi painamalla uutiskirjeen lopussa olevaa "päätä tilaus" linkkiä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Pyrimme aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva erimielisyys tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Tietojen tarkastelu Tietoprofiilissa

Tietoprofiili on Tori.fi-palvelun osio, jossa voit tarkastella käsittelemiämme henkilötietojasi. Tieto on henkilökohtaista ja tarkoitettu vain sinulle itselleen.

Tietoprofiili auttaa meitä ymmärtämään, minkälaisista tuotteista ja palveluista sinä olet kiinnostunut. Tietoprofiilin avulla pystymme luomaan sinulle yhä paremman ja mielenkiintoisemman käyttäjäkokemuksen Palveluissamme.

Tietoprofiili koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

Omat tiedot

 • Kun luot oman käyttäjätilin Toriin, annat itsestäsi perustiedot, kuten nimen, sukupuolen, iän ja kotipaikan.

Käyttöhistoria

 • Kun kirjaudut omilla tiedoillasi Toriin, selailet sivustoa tai jätät ilmoituksia, käytöstäsi jää jälki käyttöhistoriaasi.

Tietojen analysointi

 • Omia tietojasi ja käyttöhistoriaasi yhdistämällä ja analysoimalla tarjoamme sinua kiinnostavaa sisältöä.

Olethan meihin yhteydessä tietosuojaselosteen kohdassa 13 ilmoitettuun osoitteeseen, mikäli kaipaat apuamme Tietoprofiilin käytössä.

 

6. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta (tarkoitukset käyvät ilmi tietosuojaselosteen kohdasta 3). Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja meillä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.

 

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille lähtökohtaisesti vain, mikäli olet hyväksynyt tietojen luovutuksen (esim. yritysasiakkaillemme, joilla on Tori-kauppa tai Tori-autokauppa -palvelu käytössään ja joihin käyttäjä haluaa olla yhteydessä sivustomme kautta).

Voimme lisäksi siirtää henkilötietojasi Schibsted Media -konserniin kuuluville yhtiöille sekä henkilötietoja lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille, jotka auttavat meitä tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen Palvelujemme käyttökokemuksen. Siirtäessämme tietojasi esimerkiksi palveluntarjoajillemme pyrimme takaamaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa myös esimerkiksi viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Emme pääsääntöisesti siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Jos kuitenkin siirrämme tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi tilanteissa, joissa palveluntarjoajamme sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Noudatamme henkilötietoja käsitellessämme tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa.

SCM Suomi Oy ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajat toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi luvatonta pääsyä, luovuttamista, tuhoamista, häviämistä, muuttamista tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Pyrimme myös aina varmistamaan, ettemme käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

Rajoitamme myös henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä. Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt. Pyrimme myös säännöllisesti ohjeistamaan henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä tietosuoja-asioista.

 

9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Palveluiden käytöstäsi ja IP-osoitteestasi sekä tietoa siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut.

Käyttäessäsi Palveluita laitteellesi tallennetaan evästeitä ja muita tietoja, joita voidaan lukea myöhemmin. Käyttäessäsi Palveluitamme tiedotamme sinua evästeistä ja niiden käyttötavoista. Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä käyttäessäsi Palveluitamme, voit muuttaa selainasetuksiasi. Huomioithan kuitenkin, että mikäli estät evästeiden käytön, et välttämättä pysty täysin käyttämään Palveluita tai niiden kaikkia ominaisuuksia.

Voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Voit hallita sitä miten Torin sivuilla evästeillä ja vastaavilla tunnisteilla kerättyä tietoa käytetään mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen Tietoprofiilissa

Kolmansien osapuolien tietojenkäsittelyyn voi vaikuttaa Your Online Choices -sivuston kautta.

 

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Tori-sivustolla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan SCM Suomi Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Torin ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja SCM Suomi Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voi sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

11. Käyttääkö SCM Suomi Oy tietoa päätelaitteeni sijainnista?

Eräiden Palveluiden toimintojen ja ominaisuuksien käyttö edellyttää paikantamista. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Pyydämme paikantamiseen aina erillisen suostumuksesi. Voit antaa suostumuksesi sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla voit myös peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Mikäli estät sijaintitietojen keräämisen, et välttämättä pysty täysin käyttämään Palveluita tai kaikkia niiden ominaisuuksia.

 

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutamme tietosuojaselostetta olennaisesti, tiedotamme sinua siitä. Tällaisissa tilanteissa saatamme tarvittaessa pyytää sinulta myös hyväksyntää tekemiimme muutoksiin.

 

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Otamme mielellämme vastaan kaikki kysymykset ja kommentit koskien tätä Tietosuojaselostetta asiakaspalveluumme.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi (esim. omien tietojesi tarkistaminen), kirjaudu Torin Tietoprofiiliin sähköpostiosoitteellasi. Mikäli kohtaat ongelmia Tietoprofiilin käyttämisessä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä, lähetä tiedustelusi osoitteeseen: tietosuojavastaava@tori.fi.

 

Päivitetty 24.5.2018

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö