Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen 

1. Rekisterinpitäjä

Schibsted Media Group, SCM Suomi Oy 
Keskuskatu 1B
00100 HELSINKI
tuki@tori.fi
Y-tunnus: 22755797

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juha Meronen
c/o Schibsted Media Group, SCM Suomi Oy
Keskuskatu 1 B
00100 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

Tori.fi-palvelun asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröity käyttäjä Tori.fi-palvelussa tai on muuten käyttänyt Tori.fi-palvelun tarjoamia palveluita ostamalla/myymällä tavaraa tai palveluita Tori.fi-palvelun kautta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen käyttäjien ja muiden Tori.fi-palvelun käyttäjien kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa varten sekä muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, niiden kehittämiseen ja hallinnointiin, palvelun toteuttamiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

SCM Suomi Oy:llä sekä sen samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterin sisältämiä tietoja rekisteröidylle tai palvelun käyttäjälle osoitetussa mainonnassa, suoramarkkinoinnissa, mukaan lukien sähköisessä suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimet,
  • IP-osoite,
  • puhelinnumero,
  • tietoja, jotka käyttäjä ilmoittaa ilmoituksissaan tai muualla Tori.fi-sivustolla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tai palvelun käyttäjältä itseltään esimerkiksi tämän rekisteröityessään Tori.fi-palvelun käyttäjäksi tai muutoin käyttäessään sivuston tarjoamia palveluita.

8. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kolmansille, mm. yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun käyttöön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat suojattuja teknisin keinoin ja Tori.fi-palvelu suojataan tietoturvajärjestelmillä.

Myös rekisteripitäjän yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan samoja tietosuojasäännöksiä ja määräyksiä käsitellessään rekisteripitäjältä tullutta henkilötietoa.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity tai palvelun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö