Tietoa tekijänoikeudesta

Tori.fi on tekijänoikeuslain (404/1961) suojaama tietokanta. Tämä tekijänoikeussuoja tarkoittaa muun muassa, että ilman SCM Suomi Oy:n antamaa etukäteistä suostumusta ei Tori.fi:n sisältöä tai sen osaa saa kopioida ja/tai saattaa yleisön saataviin, esimerkiksi toisella verkkosivustolla.

Tämän verkkosivuston ulkonäkö ja -asu, sekä Tori.fi:ssa olevat itsenäiset ja omaperäiset tekstit ja kuvat voivat olla jo itsessään tekijänoikeuslain mukaisia - tekijänoikeuden suojaamia - kirjallisia tai taiteellisia teoksia. Kaikki valokuvat, riippumatta siitä ovatko ne taiteellisia vai eivät, ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Myöskään näistä teoksista tai valokuvista ei saa valmistaa kappaleita eikä saattaa niitä yleisön saataville, esimerkiksi toiselle verkkosivustolle, ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

Kaikesta luvattomasta käytöstä seuraa korvausvelvollisuus. Mikäli tekijänoikeuslakia rikotaan tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, voidaan tekijää rangaista sakoilla tai enintään kahden vuoden vankeudella sekä tuomita maksamaan vahingonkorvauksia.

Onko Tori.fi:n materiaalin kopioiminen omille verkkosivuille sallittua?

Ei, tietokanta on suojattu tekijänoikeuksin kuten myös itsenäiset ja omaperäiset tekstit ja kuvat sekä kaikki valokuvat. Luvaton kopiointi on tekijänoikeuslain vastaista. Myös kopioidun materiaalin julkaiseminen kotisivuilla on tekijänoikeuslain vastaista, sillä tällöin kopioitu materiaali saatetaan luvatta yleisön saataville.

Onko Tori.fi:ssa olevan materiaalin linkittäminen omille verkkosivuille sallittua?

Aina ennen linkittämistä tulee pyytää lupa, sillä linkittäminen voi tarkoittaa Tori.fi:n sisällön saattamista yleisön saataville. On kuitenkin sallittua luoda siirtävä linkki Tori.fi:n aloitussivulle, eli linkki joka "siirtää" käyttäjän täysin www.tori.fi -osoitteeseen, joko samassa tai uudessa ikkunassa, kuitenkin aina kokonaisessa ikkunassa. Tori.fi:n sisällön indeksoiminen ja siihen perustuvien automaattisesti luotavien linkkien sijoittamien kotisivuille on kuitenkin kiellettyä. Tämän lisäksi Tori.fi:n materiaalin linkittäminen kehyksiä tai ponnahdusikkunoita käyttäen on kiellettyä.

On myös syytä huomioida aina, että myös muilla tahoilla kuin SCM Suomi Oy:lla saattaa olla oikeuksia Tori.fi:n materiaaleihin ja myös näiltä tahoilta tulee saada suostumus.

Kielto käyttää Tori.fi:n ilmoituksia muussa yhteydessä

Tämän sivuston, sen osan, sillä julkaistavien ilmoitusten sekä niissä olevien tietojen käyttäminen kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tai muussa markkinoinnissa tai yhteydessä on kiellettyä.

Lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978) mukaisesti elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinaoikeus voi kieltää yritystä jatkamasta tai uudistamasta tällaista menettelyä ja määrätä kiellon tehosteeksi uhkasakon.

Myös muun kuin sähköisen suoramarkkinoinnin, kuten puhelinmyynnin kohdistaminen luonnolliseen henkilöön, joka on nimenomaisesti kieltänyt tällaisen suoramarkkinoinnin, on kiellettyä. Luonnollisen henkilön on lisäksi voitava helposti ja maksutta kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

Evästeet

Tori.fi käyttää niin kutsuttuja evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi ja auttavat meitä sekä meidän ilmoitusjärjestelmäämme laskemaan kuinka monelta eri tietokoneelta sivustollamme vieraillaan, jotta esimerkiksi samaa mainosbanneria ei näytettäisi tarpeettoman montaa kertaa. Evästeet auttavat järjestelmäämme esimerkiksi muistamaan käyttäjän Tori.fi:ssa tekemät asetukset.

Evästeet ovat täysin anonyymejä eivätkä sisällä mitään henkilötietoja.

Eväste-toiminnon voi halutessaan sulkea Internet-selaimesta. Tämä voidaan tehdä Internet-selaimen tietoturvallisuusasetuksista. Tämä voi kuitenkin merkitä sitä, että tietyt Tori.fi:n palvelut ja ominaisuudet lakkaavat toimimasta.

Tori.fi käyttää evästeitä myös tunnistaakseen markkinasegmenttejä ja kohderyhmiä käyttäjien käyttäytymisen perusteella. Nämä tiedot talletetaan täysin anonyymeinä ja niitä käytetään ainoastaan mainosten kohdentamiseen. Tori.fi ei talleta tällaisia tietoja, mikäli käyttäjä lataa ns. tyhjän evästeen ("opt-out-cookie"). Ohjeet tyhjän evästeen lataamiseen löytyvät täältä.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö