Eläinilmoituksia koskevat säännöt

Huomaathan, että Tori-tuki voi epäselvissä tilanteissa pyytää lisätietoja tai dokumentteja eläinilmoitukseesi liittyen. Tori varaa oikeuden tulkita ja laajentaa näitä sääntöjä sekä tarvittaessa kieltää sellaisen ilmoituksen, jota ei ole tällä listalla mainittu.

Kissoja koskevat säännöt:

 • Kissanpentujen minimiluovutusikä on 14 viikkoa.
 • Myynti-ilmoitukseen tulee merkitä pennun syntymäaika ja luovutuspäivämäärä. Emme julkaise ilmoituksia, joissa heti luovutettavaksi ilmoitetaan alle 14 viikon ikäisiä kissanpentuja.
 • Rotukissalta pitäisi löytyä rotukirja. Rotukirja on Kissaliiton myöntämä asiakirja, joka kertoo siitä, että kissa on syntynyt puhdasrotuisista ja rekisteröidyistä vanhemmista. Kun ostat rotukissan, pyydä saada asiakirjat luovutuksen yhteydessä. Mikäli rotukirjaa ei rotukissalla ole, sen puuttumisen syy on hyvä selvittää. 
  • Jatkossa rotukissailmoituksissa saa olla maininta kissan rodusta ainoastaan silloin, kun kissan rotu voidaan todistaa rotukirjalla. Mikäli kissan rotua ei voida todistaa virallisin dokumentein, ilmoitus tulee jättää kotikissana/maatiaiskissana. Rotua ei tässä tapauksessa tule mainita ilmoituksessa, koska rodun alkuperästä/kissan geeneistä ei ole virallista varmistusta. Muutos pohjautuu asiantuntijatahoilta saamaamme opastukseen. 
 • Kissanpentuja ei saa antaa ilmaiseksi.
 • Pentujen terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi, pentujen tulee olla rokotettuja luovuttaessa.
 • Astutusilmoitukset on kielletty.
 • Mikäli ilmoituksen tarkistuksessa ilmenee epäselvyyksiä, Torin asiakaspalvelu voi pyytää tarvittaessa lisätietoja tai dokumentteja eläimestä. Asiakirjojen väärentäminen on rikos ja tieto välitetään viranomaisille.

Koiria koskevat säännöt:

 • Koiranpentujen tulee olla Suomen Kennelliiton suosittaman luovutusiän ylittäneitä eli vähintään 7 viikkoa vanhoja. 
 • Astutusilmoitukset on kielletty.
 • Myynti-ilmoitukseen tulee merkitä pennun syntymäaika ja luovutuspäivämäärä.
 • Rotukoiralta pitäisi löytyä rekisteritodistus. Mikäli näin ei ole, sen puuttumisen syy on hyvä selvittää. Mikäli koira tai kissa on rekisteröity, pyydä saada todistukset luovutuksen yhteydessä.
 • Vastuulliselta kasvattajalta ei yleensä saa puhdasrotuisia pentuja alle 1000 eurolla. Lue lisää täältä.
 • Mikäli ilmoituksen tarkistuksessa ilmenee epäselvyyksiä, Torin asiakaspalvelu voi pyytää tarvittaessa lisätietoja tai dokumentteja eläimestä. Asiakirjojen väärentäminen on rikos ja tieto välitetään viranomaisille.

 

Kaikkia eläimiä koskevat säännöt:

 • Eläinten hyvinvointi on meille tärkeää, joten kissanpentujen ja muiden eläimien antaminen ilmaiseksi on kielletty. Vastuullisen kasvattajan tulisi tutustua huolellisesti, millaiseen kotiin eläin luovutetaan.
 • Emme julkaise ilmoituksia, jossa haetaan ennakkoon ostajia ulkomailla sijaitsevasta eläimestä.
 • EU:n ulkopuolelta tuotuihin eläimiin vaaditaan rajaeläinlääkärin tekemä CVED-todistus ja EU-mallinen terveystodistus.
 • Mikäli ilmoituksen tarkistuksessa ilmenee epäselvyyksiä, Torin asiakaspalvelu voi pyytää tarvittaessa lisätietoja tai dokumentteja eläimestä. Asiakirjojen väärentäminen on rikos ja tieto välitetään viranomaisille.
 • Tori.fi torjuu pentutehtailua yhteistyössä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n kanssa jatkuvasti mm. tarkastamalla kaikki koira- ja kissailmoitukset Torin lemmikkiosiossa. 
 • Teuraseläimien ja lihan myynti on kielletty. 
 • Astutusilmoitukset on kielletty.
 • Täytetyt eläimet/eläimen osien myynti on kielletty
 • Suomessa useat eläinlajit ovat rauhoitettuja tai direktiivien suojelemia. Näitä eläimiä myydessä tulee myyvällä henkilöllä olla joko ELY-keskuksen myyntilupa tai CITES-lupa eläimen myyntiin, eläinlajista riippuen. Tämän vuoksi Tori.fi-palvelussa sallimme vain riista- sekä kotieläinten myynnin, siltä osin kun sitä ei ole metsästysasetuksessa tai muissa asetuksissa tai direktiiveissä rajoitettu. Jos lupa tarvitaan, on luvista mainittava ilmoituksessa. Eläinten lupa-asioita voi tarkistaa esimerkiksi täältä.
 • Tori.fi-palvelu pidättää oikeuden olla julkaisematta tiettyjä eläimiä koskevia ilmoituksia.
 • Eläinilmoituksissa noudatamme kunkin eläinliiton sekä eläinsuojelulain mukaisia ohjeistoja. 
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö