Oikeudelliset epäselvyydet

SCM Suomi Oy pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia, joissa itse ilmoitukseen, myytäväksi ilmoitettuun kohteeseen tai ilmoittajaan SCM Suomi Oy:n saaman tiedon mukaan liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. SCM Suomi Oy:llä ei ole mitään vastuuta ilmoittajaa kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset oikeudelliset epäselvyydet ovat olleet perusteettomia.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö