Seuraa

Tietojen käyttö

Tori.fi:n käyttäjät saavat tietoa ajankohtaisista teemoista ja asioista liittyen Tori.fi-palvelun käyttöön, uusiin toiminnallisuuksiin, hyödyntämiseen arjessa ja hyvien kauppojen tekemiseen. Näitä tietoja voimme lähettää ilmoittajalle sähköisten medioiden (kuten esimerkiksi sähköposti ja tekstiviesti) kautta. Voimme lähettää näitä viestejä Tori.fi-palveluun ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron perusteella. Lisäksi SCM Suomi Oy voi lähettää kyselyitä ja tutkimuksia Tori.fi-palvelun kehittämiseksi ja parantamiseksi. SCM Suomi Oy:llä, sen samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä SCM Suomi Oy:n yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää rekisterin sisältämiä tietoja Tori.fi-palvelun ilmoittajille osoitetussa mainonnassa, suoramarkkinoinnissa, mukaan lukien sähköisessä suoramarkkinoinnissa, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Ilmoittajalla on oikeus kieltää häneen henkilökohtaisesti kohdistuva mainonta tai markkinointi.

Puhelinmyynti ja kaikenlainen telemarkkinointi on kielletty, mikäli ilmoittaja on sen kieltänyt ja/tai kiellosta on maininta Tori.fi-palvelussa olevassa ko. ilmoittajan ilmoituksessa.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö