Edellyttääkö Tori.fi-palvelun käyttö rekisteröitymistä?

Tori.fi-palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Voit selata palvelussa olevia ilmoituksia ja jättää ilmaisia ilmoituksia palveluun ilman rekisteröitymistä. Tällöin ilmoituksia hallinnoidaan (muokataan ja poistetaan) omavalintaisen, ilmoituskohtaisen salasanan avulla.

Rekisteröityminen helpottaa kuitenkin ilmoitusten hallintaa, kun kaikki omat ilmoitukset ovat helposti nähtävillä samassa näkymässä.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö