Muutosoikeus

SCM Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa Tori.fi-palvelun ehtoja. Ilmoittajalle ilmoitetaan muutoksista hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua Tori.fi-asiakkuudestaan. Ilmoittajan katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käyttää Tori.fi-palveluita muutosten voimaantulon jälkeen. Muutokset, jotka ovat selkeästi ilmoittajien eduksi, astuvat kuitenkin edellä mainitusta huolimatta voimaan välittömästi ilman erillistä suostumusta

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö