Seuraa

Ilmoituksessa käytettävät kuvat

Ilmoitukseen liitettävien kuvien on oltava itseotettuja, tuoreita kuvia ilmoitettavasta tuotteesta tai kuvan on liityttävä ilmoituksessa kuvattuun palveluun. Ilmoituksessa ei saa käyttää netistä kopioituja kuvia, sillä kuvat on suojattu tekijänoikeuslailla. Liitettävät kuvat eivät saa sisältää muiden Internet-sivustojen vesileimoja. Yritysten logoja ei saa käyttää ilmoituksissa.

Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ilmoituksiinsa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että ilmoittajalla on oltava oikeus tai vaihtoehtoisesti oikeudenhaltijan lupa kaikkeen aineistoon, kuten kuviin, videoihin ja ilmoitusteksteihin.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö