Tuotteen tai palvelun riittävä kuvaus

Ilmoitukselle annettavan otsikon tulee kuvata ilmoitettavaa tuotetta tai palvelua. Yritysten nimiä tai muita kytköksiä ei sallita otsikossa. Huomaathan, että myytävää/etsittävää tuotetta hyvin kuvaava otsikko helpottaa ilmoituksen löytymistä hakuja tehdessä. Ilmoitusteksti ei saa sisältää pelkkää linkkiä toiselle sivustolle, vaan tekstikentässä on kuvattava ilmoitettava tuote tai palvelu. Ilmoitustekstien kopioiminen toisten ilmoituksista ja Tori.fi-palvelussa olevista ilmoituksista on kiellettyä.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö