Seuraa

Palvelut

Ilmoittaja on vastuussa siitä, että ilmoituksessa tarjottu palvelu vastaa Suomessa noudatettavia lakeja ja asetuksia. Tämä on tarvittaessa kyettävä osoittamaan. Esimerkkinä kuljetuspalvelut, joiden tarjoajan on kyettävä osoittamaan, että hänellä on liikennelupa.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö