Yksityinen ilmoittaja

Tori.fi:n yksityiset ilmoitukset on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. Yritys ei saa Tori.fi-palvelussa esiintyä yksityisenä henkilönä jättäen muita kuin oikeellisin tiedoin ilmoituksia yritysilmoittajatyypillä, kun tavaroita ja palveluita kaupataan yrityksenä kuluttajille. 

Huomioithan, että yrityksen tulee ilmoittajille kuluttajille kokonaishinta (sis. arvonlisävero), ehdot ja vastata muilta osin tuotteen palautusoikeudesta tai takuusta. Huomioithan, että kuluttaja voi riitauttaa kaupan mikäli yritys ei ole toiminut rehellisesti esim. kokonaishinnat ilmoittaen, tai saada korvaava tuote takuun tai palautusoikeuden piirissä rikkoutuneen tilalle, mutta yksityisten henkilöiden välillä ei ole vastaavaa kuluttajansuojaa. Yksityiset henkilöt sopivat keskenään kaupan ehdot (kirjattuna esim. kauppakirjaan), ja sitoutuvat sopimuksellaan niitä noudattamaan. 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö