Yksityinen ilmoittaja

Tori.fi:n yksityiset ilmoitukset on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. Yritys ei saa Tori.fi-palvelussa esiintyä yksityisenä henkilönä. Torilla on oikeus puuttua tilanteisiin, joissa epäilemme yrityksen ilmoittavan yksityishenkilönä.

Yksityiset henkilöt sopivat keskenään kaupan ehdot (kirjattuna esim. kauppakirjaan), ja sitoutuvat sopimuksellaan niitä noudattamaan.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö